Zpět na výstavy

pavelKryz-Beata solitudo/Blažená samota

Novoměstská radnice - Galerie v přízemí, otevřeno út-ne 10-18 hod,

Datum: 04. 03. - 04. 04. 2022

Pavel Kryz „Beata solitudo/Blažená samota“ /zahájení výstavy J. Machalický/

Pavel Kryz patří ke generaci, která dozrávala v nepříliš přívětivých osmdesátých letech, kdy se však přece jen začaly pro umělce zvolna otvírat nové možnosti. V dalších obdobích se jeho tvorba plně rozvinula. Vyjádřil v ní svůj vhled na svět, na vztahy ve společnosti a na její proměny. Při ztvárnění motivů využívá možnosti klasických výrazových prostředků. V malbě kresbě, grafice i koláži se věnuje různým námětům. Ve figurálních obrazech se zabývá vztahy mezi lidmi, které jsou v současnosti často nepřirozené a promítá se v nich sobectví, lhostejnost či necitelnost. Někdy se však věnuje čistě i krajině, jejíž proměny umí citlivě vystihnout. I do zátiší se často promítá zamyšlení nad tím, jakým způsobem žijeme, jestli dokážeme svůj čas naplnit tak, abychom byli spokojení. Pavel Kryz vnímá současný svět v jeho složitosti, s jeho technickou dokonalostí, často kontrastující s názorovou povrchností, s prázdnotou a bezmyšlenkovitostí. Ve své tvorbě naznačuje, že v něm často víc znamenají pochybné úspěchy než city a vztahy mezi lidmi. Umí ztvárnit proměnlivou atmosféru a mnohdy zbytečně či uměle vyvolané napětí v dnešní společnosti.

Na jedné straně se zamýšlí nad životním stylem, který nakonec může přinést osamění, ale na druhé straně umí ve svých obrazech vyjádřit i třeba příjemnou letní náladu, chvíle odpočinku a snění. Dokáže náš život a vývoj společnosti pozorně sledovat a ztvárnit ho s nadsázkou a ironií i se smyslem pro přesné vystižení grotesknosti některých situací.

Ve svých obrazech vyjadřuje, v jaké společnosti a v jak komplikovaných a mnohdy nepochopitelných vztazích žijeme, k jakým zvratům může dojít, jak je příští vývoj těžko odhadnutelný. Jeho tvorba nás tedy nutí k zamyšlení nad naším přístupem k životu. Ale také se do ní promítá neopakovatelné kouzlo intimních okamžiků. Někdy působí znepokojivě a jindy přináší harmonii jemně odstupňovaných barevných tónů v živě a citlivě ztvárněných příbězích.

Pavel Kryz tedy umí vystihnout život v jeho nekonečné a často překvapivé proměnlivosti a složitém, někdy přirozeném a jindy nevysvětlitelně zašmodrchaném vývoji.


V Praze 3.3.2022

Pozvánka na výstavu

Zpět na výstavy