Zpět na výstavy

pavelKryz - IMBALANCE

Galerie Templ, Mladá Boleslav

Datum: 09. 01. - 10. 02. 2013

Pavel Kryz: „Imbalance“

Galerie Templ, Mladá Boleslav


Po listopadové výstavě nazvané Zrcadlení se tvorba Pavla Kryze představí v prostorách galerie Templ v Mladé Boleslavi. Výstava nazvaná Imbalance představuje lehký tematický posun z komorního světa lidských intimit a obrazů filmového plátna. V Imbalancích se Kryz zaměřuje na téma konstrukce reality v pojetí moderního reklamního průmyslu a masových médií. Na svých obrazech a kolážích tu konfrontuje diváka s křehkostí a ambivalentností vizuálního světa postaveného na mediální konstrukci a tendenčních reklamních výjevech. Charakteristickým znakem tu je výrazná barevnost a až pop-artově uvolněná malířská forma, která je v případě koláží ještě podtrhnuta rychlou a jednoduchou kresbou. Tematické obrazy komerčního světa a reklamní iluze se tu v autorově podání posunují do jiné a neobvyklé roviny. Kryz je na svých obrazech a kolážích prezentuje v ostré konfrontaci se skutečnou realitou číhající kdesi pod okrajem reklamního pozlátka. Postavy na obrazech „Commercial“ a „Americký sen“ připomínají spíše statické figuríny a s gesty loutek nám předvádějí symboly ideálů konzumního průmyslu. Na obraze „Zn. Exotica“ se setkáváme s výjevem jakoby vytrženým z nabídkového katalogu cestovní kanceláře. Lákavá nabídka exotické dovolené strávené v přímořském letovisku je tu však přerušena dvěma vodorovnými pásy narušujícími děj probíhající v dolní části obrazu. Komerční iluze se tu v konfrontaci s realitou číhající za zdmi uzavřeného hotelového resortu hroutí a vytváří plíživou nejistotu a neklid, jako bychom se stali svědky fotografie z čísi pokažené dovolené. Trojici obrazů doplňují koláže, které svými fragmenty rozvíjejí a umocňují témata představená v obrazech. Najdeme zde rozjařené tváře, záběry z rodinných dovolených, narušené fragmenty krajiny a kusy těl. To vše je bezohledně přišité ocelovými sponami na hladký plechový podklad. Brutálním prosekáním líbivých konceptů vytváří autor drsnou realitu nepřímo poukazující na problémy moderního člověka žijícího v křehké nerovnováze mezi mediální iluzí a skutečnou realitou světa zbaveného růžové reklamní optiky. Výstavu doplňují koláže vytvořené na papíře, které nám nastavují pitoreskní zrcadla novodobých celebrit, veřejných intimit a představ. Některé přímo karikují předměty manipulující s lidskou přirozeností (např. cyklus “Barbíny”). Obrazy a koláže tak vytvářejí karneval výjevů ukazující zkreslené představy, sny a touhy jejichž společným tématem je však všudypřítomná mediální manipulace.

Pozvánka na výstavu

Zpět na výstavy